Радіоекологія

Територія зони відчуження є природною екосистемою майже закритого типу. Наявність радіоактивного забруднення території, його параметри та особливості є унікальним джерелом інформації.

Механізми накопичення та ланцюги переміщення радіонуклідів  в біологічному середовищі, ознаки впливу іонізуючого випромінювання на біологічні об’єкти, визначення параметрів та умов розповсюдження радіоактивних матеріалів у біосфері є основними напрямками радіоекологічних досліджень у зоні відчуження. На сьогодні, зона відчуження - це єдиний, у своєму роді унікальний, комплексний майданчик для всього спектру радіоекологічних досліджень.

 

Напрямки досліджень у сфері радіоекології:

  • Систематизація та аналіз радіоекологічних знань, набутих за 30 років ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
  • Моніторинг стану радіоактивного забруднення та динаміка його змін.
  • Розробка та дослідна експлуатація засобів контролю і вимірювання радіаційних параметрів.
  • Оцінка робіт та заходів з ліквідації Чорнобильської катастрофи, а також наслідків її впливу на природне навколишнє середовище.
  • Пошук безпечних рішень, технологій  та засобів вдосконалення об’єктів, що проводять діяльність з  радіоактивними відходами.

Результати радіоекологічних досліджень у зоні відчуження дозволяють мінімізувати наслідки впливу техногенних аварій на навколишнє середовище, а також підвищувати ефективність систем радіоекологічного моніторингу.