Чорнобильський інститут досліджень і розвитку вперше було створено як експертну групу (think-tank) у травні 2015 року. Експертна група об'єднала фахівців у галузі енергетики та поводження з радіоактивними матеріалами, які поставили собі за мету сформувати нову парадигму позитивних змін у зоні відчуження.

Чорнобильський інститут досліджень і розвитку був зареєстрований як неурядова некомерційна громадська організація (Громадська спілка) у березні 2016 року з метою сприяння реформуванню зони відчуження.

Однією з наших основних цілей є зміна ставлення до зони відчуження в суспільній свідомості та державній політиці.

Від початку свого існування Чорнобильський інституту досліджень і розвитку брав і продовжує брати активну участь у формуванні якісно нових пропозицій та програм розвитку зони відчуження, а також сприяє їх реалізації.

Низка наших ініціатив та пропозицій була акцептована та втілена на рівні державної політики в рамках реформування зони відчуження.

Важливим напрямком діяльності Чорнобильського інституту досліджень і розвитку є формування нових можливостей для максимально широкого розвитку зони відчуження, її ревіталізації, а також створення і розвиток її інвестиційного потенціалу.

Сьогодні Чорнобильський інститут досліджень і розвитку — це організація, одним з основних напрямків діяльності якої є провадження широкого спектру власних та партнерських науково-технічних досліджень у зоні відчуження, а також досліджень за її межами, які пов'язані з питаннями поводження з радіоактивними матеріалами, захистом навколишнього середовища та подоланням наслідків радіаційних аварій.

Ми створюємо та реалізуємо інформаційні, освітні та науково-дослідні програми у сфері радіології та радіаційної безпеки.

Сприяння інформуванню громадськості про всі аспекти діяльності в межах зони відчуження, а також організація відповідного контролю з боку громадськості є одним з важливих напрямків нашої роботи.

Представники Чорнобильського інституту досліджень і розвитку входять до складу громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження.

На виконання Указу Президента України №141/2016 від 13 квітня 2016 року та за результатами розгляду Науково-технічної Ради Державного агентства України з управління зоною відчуження було запропоновано на базі Чорнобильського інституту досліджень і розвитку створити науково-практичний Міжнародний дослідницький центр як відкритий міжнародний майданчик для проведення досліджень з питань радіаційної безпеки, впливу іонізуючого випромінювання на людину та навколишнє природне середовище.

Основними перспективними напрямками науково-технічних досліджень Чорнобильського інституту досліджень і розвитку є:

 

- екологічні проблеми, спричинені Чорнобильською катастрофою;

- віддалені наслідки опромінення людини і компонентів навколишнього середовища;

- впровадження систем контролю та нерозповсюдження ядерних та радіоактивних матеріалів;

- розробка та тестування технологій реабілітації радіаційно-забруднених територій;

- аналіз безпеки ядерних об'єктів та сховищ радіоактивних відходів;

- моніторинг об'єкту «Укриття» (нового безпечного конфайнменту), а також Чорнобильської АЕС на стадії виведення її з експлуатації;

- управління територіями в умовах надзвичайних ситуацій;

- розвиток лабораторних та інструментальних методів дослідження;

- тестування техніки і приладів в умовах радіаційного забруднення;

- створення геоінформаційних систем, як інструменту моніторингу й управління;

- інші дослідження на території зони відчуження, з використанням її унікальності в частині масштабів і градієнтів радіаційного забруднення, а також технічного і технологічного насичення.

Ми переконані, що інформація та знання, які отримуються і можуть бути отримані в рамках проведення науково-технічних досліджень у зоні відчуження, можуть бути якісним внеском до загальнолюдських знань, та сприяти формуванню глобальної ядерної та радіаційної безпеки.

Чорнобильський інституту досліджень і розвитку активно працює над аналізом і пропозиціями щодо регуляторних актів, які стосуються діяльності зони відчуження, поводження з ядерними і радіаційними матеріалами, а також питань радіаційної безпеки.