Радіобіологія

За роки експлуатації Чорнобильської АЕС та ліквідації наслідків аварії, екосистема території зазнала значних змін. Зросла популяція лісових птахів і тварин. З'являються нові покоління штучно завезених на територію видів. Суттєвих змін зазнав ландшафт зони відчуження — більше 5% земель стали заболоченими, відповідно змінився  рослинний та тваринній світ.

Територія була і залишається осередком проживання великої кількості біологічних видів, як типових для даної території, так і розміщених тут штучно в експериментальних цілях.

 

Напрямки досліджень у сфері радіобіології:

  • Аналіз впливу малих доз радіації на людину, флору та фауну.
  • Дослідження різних методів ревіталізації радіаційно-забруднених територій.

 

Радіобіологічні дослідження надають можливість розробити освітні проекти, проекти з інформування суспільства щодо впливу радіації на людину, флору і фауну, а також розробити рекультиваційні програми для радіаційно-забруднених територій.