Інфраструктура поводження з Радіоактивними Відходами (РАВ)

Удосконалення існуючої інфраструктури та її розвиток, пошук шляхів повного її залучення до вирішення питань ліквідації наслідків аварії та поводження з іншими радіоактивними матеріалами України є важливим фактором розвитку зони відчуження.

В рамках міжнародних проектів технічної допомоги споруджені та частково введені в експлуатацію Завод із переробки рідких РАВ, Промисловий комплекс для поводження з твердими РАВ та Комплекс виробництв «Вектор», призначений для переробки та  захоронення РАВ, в тому числі для довгострокового зберігання високоактивних і довгоіснуючих РАВ.

Вирішення питання розвитку окремих об’єктів та комплексів зони відчуження в поточних умовах - це складна та багатопланова задача, що потребує залучення значних інженерних та організаційних ресурсів. Стратегічною метою реалізації цих заходів є створення ефективного та сучасного загальнонаціонального комплексу поводження з РАВ в рамках зони відчуження, включаючи об’єкти довготермінового зберігання і захоронення.

Окремим напрямком розвитку інфраструктури є будівництво Центрального Сховища Відпрацьованого Ядерного Палива, а також Сховища високоактивних радіоактивних відходів, які є невід'ємними елементами загальнодержавної системи енергетичної незалежності.