EURAD

Після десятиліть проведення науково-дослідних, дослідних та конструкторських робіт (НДДКР) на підтримку безпечного поводження, в тому числі захоронення радіоактивних відходів, а також на основі підготовчої роботи з недавнього проекту ЄС JOPRAD, розроблено Європейську спільну програму поводження з радіоактивними відходами (EURAD) для координації діяльності за узгодженими пріоритетами та спільними інтересами між Європейськими організаціями з управління радіоактивними відходами, організаціями технічної підтримки та дослідницькими установами.

Ця спільна програма доповнює національні програми з наукових досліджень і розробок. Це логічний наступний крок у поглибленні співпраці між європейськими суб'єктами у сфері поводження з радіоактивними відходами. Програма базується на існуючих та нових мережах європейських суб'єктів (мережа IGD-TP, SITEX та REs), що передували цій програмі (зокрема, проекти SecIGD2, SITEX-II та JOPRAD).

Спільна програма дозволить генерувати та управляти знаннями для підтримки держав-членів ЄС у їх впровадженні Директиви 2011/70 / Євратом (Директива про відходи), беручи до уваги різні рівні та етапи розвитку національних програм держав-членів. Це включає підтримку держав-членів у розробці та впровадженні національних програм з НДДКР для безпечного довготермінового управління повним спектром різних видів радіоактивних відходів шляхом участі у спільній програмі, зокрема щодо:

  • відпрацьованого палива, високоактивних та довгоіснуючих радіоактивних відходів, а також підтримки досліджень, пов'язаних з поетапним впровадженням геологічного захоронення;
  • посилення управління знаннями та передачі між організаціями, державами-членами та поколіннями.

На сьогоднішній день 51 організація та 23 країни зібралися разом для спільної діяльності в рамках проекту EURAD. Проект розраховано на 5 років.

Чорнобильський інститут досліджень і розвитку визначено організацією, яка в рамках проекту координує діяльність Харківського фізико-технічного інституту та Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України, та спільно з цими організаціями приймає участь в двох з чотирнадцяти робочих напрямках EURAD:

  • WP-7: Вплив температури на поведінку матеріалів на основі глини (HITEC)
  • WP-8: Характеризація відпрацьованого палива та його еволюція до захоронення (SFC).

Детальніше про проект EURAD за посиланням: https://www.ejp-eurad.eu/about-eurad