Підготовка персоналу в галузі поводження з радіоактивними відходами

Державний вищий навчальний заклад післядипломної освіти - Український радіологічний учбовий центр був створений спільним наказом колишніх Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки від 9.11.1993 року №170/7/188. Метою створення УРУЦ було підвищення кваліфікації фахівців, працюючих в галузі подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, а також в сфері радіоекології, радіометрії, ядерної та радіаційної безпеки, поводження з джерелами іонізуючого випромінювання, а також поводження з радіоактивними відходами.

У 2011 році УРУЦ був переданий до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження [1.15], в 2012 – введений до складу Державної корпорації УкрДО «Радон», як юридична особа. УРУЦ є державною організацією з державним бюджетом і вважається базовим навчальним центром, який проводить підвищення кваліфікації фахівців у сфері поводження з РАВ.

З моменту входження УРУЦ до складу УкрДО «Радон» його головним напрямком діяльності стало підвищення кваліфікації фахівців цієї корпорації, які працюють в галузі поводження з РАВ.

За напрямком підготовки фахівців-ліцензіатів в УРУЦ підвищили кваліфікацію і пройшли перевірку знань близько 2300 фахівців різних підприємств і організацій України.

Протягом всієї діяльності Українським радіологічним учбовим центром ведеться навчально-методична робота - розробляються навчальні плани і програми, навчальні посібники та ін.

в 1992 році в УРУЦ була впроваджена комп'ютерна система атестації «RAD», яка призначена для навчання і тестування фахівців в різних областях знань. Область застосування системи задається конкретним наповненням бази системи тестування контрольними питаннями.

Для комп'ютерної системи викладачами УРУЦ була розроблена база питань для тестування фахівців радіологів, фахівців в галузі поводження з радіоактивними відходами, а також фахівців-ліцензіатів, які працюють в галузі поводження з джерелами іонізуючого випромінювання. Система диференційована за 3 рівнями залежно від категорії та посади: керівник, керівник-фахівець, фахівець.

База запитань для фахівців в галузі поводження з радіоактивними відходами та фахівців ліцензіатів складається з 8 дисциплін базових знань:

- основи ядерної фізики;
- джерела іонізуючого випромінювання;
- взаємодія іонізуючих випромінювань з речовиною і реєстрація іонізуючого випромінювання;
- біологічний вплив іонізуючих випромінювань;
- дозиметрія;
- радіаційний захист;
- регулювання радіаційної безпеки;
- радіоекологія.

Крім питань з загальних базових знань, передбачені питання зі спеціальних знань в залежності від конкретної спеціалізації слухачів. Для фахівців в галузі поводження з РАВ спеціальної дисципліною є тема: «Поводження з радіоактивними відходами».

Нещодавно співробітники спеціалізованих підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, підвищили професійну кваліфікацію в галузі поводження з радіоактивними відходами.

Навчання проводили за 72-годинною програмою «Радіаційна безпека поводження з радіоактивними відходами» для керівників та інженерно-технічного персоналу спеціалізованих підприємств.

Під час навчання лекторами центру широко використовувалися навчально-методичні матеріали, розроблені під час виконання проєкту міжнародної допомоги «Удосконалення національної системи підготовки в області поводження з РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації».

Разом з тим, слід відзначити, що оскільки в Україні все більше підіймається питання реабілітації забруднених територій, в тому числі територій, які постраждали під час Чорнобильської аварії, або т.з. «історичних» сховищ, місією саме УРУЦ може бути підготовка фахівців з питань реабілітації радіоактивно забруднених земель.