Розвиток майданчику ЧАЕС та території зони відчуження

Оскільки ЧАЕС знаходиться на території, забрудненій радіоактивними речовинами в результаті аварії 1986 року, а блок №3 ЧАЕС має спільні будівельні конструкції з об'єктом «Укриття», кінцевою метою зняття з експлуатації ЧАЕС було визначено стан, який називають «бура пляма».

«Буре пляма» - стан майданчика, на якому реалізовані заходи з демонтажу обладнання, будівель і споруд, а радіоактивність будівельних конструкцій, як джерел іонізуючого випромінювання, приведена до встановлених рівнів обмеженого звільнення від регулюючого контролю.

Фактично для досягнення стану «бура пляма» потрібно виконати очищення майданчику ЧАЕС, а також будівель і споруд до рівня забруднення, який відповідає забрудненню території зони відчуження.

Однак, в сучасних умовах такий кінцевий стан майданчика ЧАЕС економічно недоцільний.

Зважаючи на особливості розташування ЧАЕС та перспективи створення Зони спеціального промислового використання в межах зони відчуження розробляється Концепція зняття з експлуатації  ЧАЕС, у якій буде визначений кінцевий стан майданчика як «Промислово розвинений майданчик».

Розвиток майданчика ЧАЕС має на меті не тільки зменшити тягар для державного бюджету, пов'язаний з утриманням зони відчуження, ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС та зняттям її з експлуатації, але й повернути відчужені землі до господарської діяльності та дати поштовх для економічного розвитку поліського регіону.

Для цього необхідно ефективно використовувати такі особливості зони відчуження та промислового майданчика ЧАЕС, як:

наявність розвиненої виробничої інфраструктури: системи зв'язку, енергозабезпечення, фізичного захисту, водопостачання, радіаційного моніторингу, автомобільних та залізничних під'їздів;
наявність кваліфікованого персоналу;
розташування «Промислово розвинутого майданчика» на території зони відчуження, де обмежене  проживання населення.

Створення «Промислово розвинутого майданчика» дасть поштовх для налаштування більш активного використання зони відчуження для роботи підприємств, які будуть забезпечувати поводження з радіоактивними матеріалами та відпрацьованим ядерним паливом не тільки для ЧАЕС, але і для АЕС України.

Першим кроком для господарського використання земель зони відчуження стало будівництво наземних сонячних станцій.

Біля ЧАЕС вже працює наземна сонячна станція, яку побудували на іспанські кошти. Попереду заплановано будівництво ще двох станцій.