Кірєєв Сергій Іванович

Голова науково-технічної ради

Український вчений, автор наукових праць в галузях радіоекології та радіобіології

 

Приймав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків.

Працює в Чорнобильській зоні відчуження з 1986 року

Брав участь у розробці систем радіаційно-екологічного моніторингу як діючих радіаційно-небезпечних об’єктах, так і законсервованих.

Обіймав посаду заступника директора з моніторингу та наукової діяльності «Чорнобильського радіологічного центру»

Виконував обов’язки генерального директора державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат»

Очолює в якості генерального директора державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»

 

Нагороди, почесні звання:

Почесна відзнака МНС (2009 р.)

Почесна Грамота ДАЗВ (2014 р.)

 

Публікації:

С.І. КІРЄЄВ, Д.О. ВИШНЕВСЬКИЙ, С. М. ОБРІЗАН, В.Г. ХАЛЯВА

Сучасні тенденцій в інформаційному забезпеченні управління об`єктами з високим ризиком виникнення надзвичайних ситуацій (на прикладі зони відчуження ЧАЕС) // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. - 2005. - 26, №2. - С. 32-37.

С.І. Кірєєв, С.М. Обрізан, В.Г. Халява

До питання оцінки впливу правобережної намивної дамби на окремі елементи гідрологічного режиму та радіаційного стану заплави р. Прип`ять // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення - № 2 (28) 2006. – с. 52-59.

В.А. Кашпаров, М.А. Журба, С.И. Киреев, С.В. Зибцев, В.В. Миронюк

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ 2015 г. // ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ЕНЕРГЕТИКА 2015 Т. 16 № 4

Д.О. Вишневський, С.І. Кірєєв, Т.І. Нікітіна, С.М. Обрізан

Радіаційно-екологічний моніторинг як інструмент забезпечення процесів управління в зоні відчуження // 30 Років Чорнобильської катастрофи (Огляди) Збірник Інформаційно-аналітичних доповідей. -К: КІМ, 2016 - 170 с.