Виконавчі органи

Управління поточною діяльністю Чорнобильського інституту досліджень і розвитку здійснюється виконавчою дирекцією, яка є виконавчим органом. Виконавча дирекція підзвітна наглядовій раді. Виконавча дирекція є колегіальним органом, який очолюється виконавчим директором, що діє на підставі статуту.

Виконавча дирекція сформована у кількості трьох осіб.

Виконавчий директор:Гординський Дмитро